martes, 6 de marzo de 2018

Vos informe de la convocatòria de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià per a 2018.  Podeu accedir a la resolució ací.

Enguany tots els models estan adaptats al Marc Europeu Comú de Referència. Hi haurà exàmens dels nivells A2 (anteriorment Coneixements Orals), B1(anteriorment Elemental), B2 (abans no hi havia), C1 (anteriorment Mitjà) i C2 (anteriorment Superior).

La principal novetat és que hi haurà una única convocatòria per a cada nivell.

Calendari de les proves

Certificat de nivell A2                   
Dia 9 de juny de 2018

Certificat de nivell B1
Dia 16 de juny de 2018  

Certificat de nivell C1
Primera part:                                                                                               
Dia 9 de juny de 2018
Segona part:                                                                                                
Dia 30 de juny de 2018 
    
Certificat de Llenguatge Administratiu                                            
Dia 9 de juny de 2018

Certificat de Llenguatge en els Mitjans de Comunicació         
Dia 16 de juny de 2018  

Certificat de Correcció de Textos                                                       
Dia 30 de juny de 2018                                                                             
                                                                     
La matrícula per als nivells A2, B1, C1 i els certificats de capacitació estarà oberta des del 23 de març fins al 9 d'abril, ambdós inclosos.

Certificat de nivell B2
Dia 3 de novembre de 2018

Certificat de nivell C2
Primera part:                                                                                               
Dia 27 d’octubre de 2018                                                                            
Segona part:                                                                                                
Dia 10 de novembre de 2018                                                                             

La matrícula per als nivells B2 i C2 estarà oberta des de l'1 fins al 15 de setembre, ambdós inclosos.

DUBTES FREQÜENTS
 Quant costa la inscripció?

Certificat del nivell
Taxa
A2
15,20 €
B1
20,40 €
B2
20,40 €
C1
25,50 €
C2
25,50 €
Llenguatge administratiu
27,54 €
Llenguatge als mitjans de comunicació
27,54 €
Correcció de textos
27,54 €

Hi ha cap descompte?
Sí, hi ha tres tipus:
1.      Les persones aspirants que abonen les taxes per via telemàtica tindran dret a una bonificació del 10% de la taxa.
2.      Estan exempts del pagament de les taxes d’inscripció els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria especial i les víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició.
A més, tenen una bonificació del 50 % de les taxes d’inscripció les persones que tinguen una discapacitat acreditada igual o superior al 33 %, els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general

jueves, 22 de febrero de 2018PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA


 En este enlace  están las pruebas de los años anteriores. 

            Se pueden descargar todas.jueves, 15 de febrero de 2018

Si no tenéis la titulación necesaria para acceder a la Formación Profesional (Título de Graduado en ESO para Ciclos de Grado Medio y Bachillerato / TÉCNICO para Ciclos de Grado Superior) y al menos 17 años para grado medio y 19 para grado superior, existe la posibilidad de estudiar el próximo curso alguno de estos Ciclos si aprobáis las PRUEBAS DE ACCESO A FORMACIÓN PROFESIONAL.
Estamos preparando las pruebas en clase. Los exámenes son a finales de junio. Las pruebas tienen tres partes (lengua, ciencias y sociales) pero se da mucha importancia a castellano y matemáticas. Hay muchos y de muchas ramas, muchas se hacen en Cheste y en dos años (uno de ellos normalmente son prácticas) tienes tu título de Técnico. Pásate por el Centro Pintor Sorolla de Yátova por las tardes. Os dejo página con los ciclos, horarios y ramas. ¡¡¡¡Nos vemos!!!
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta1viernes, 9 de febrero de 2018

http://www.upv.es/cav/dictats_mitja.htm
http://www.ceice.gva.es/documents/161863165/163964477/C1+Model+de+prova/518d7eb9-7aad-40f7-a13c-deebd3e06574
Model de prova de C1 de Valencià JQCV

La próxima canción de la clase de inglés, y de paso celebramos el día 8 de marzo. Poned atención a la letra.
https://www.youtube.com/watch?v=drGx7JkFSp4
Eurythmics Lyrics
"Sisters Are Doin' It For Themselves"
...Ver más
Eurythmics - Sisters Are Doin' It for Themselves (Official Video)…
YOUTUBE.COM

miércoles, 7 de febrero de 2018

La dièresi.

Fpayatova Fpa
16 horas
Augmentem les hores de clase de valencià per la preparació del C1 (abans mitjà) . Ara són dos classes des de les 19:15 a les 21:00 dimarts i dijous. Apunta't, encara hi estàs a temps de fer la preparació per a la convocatòria de juny de 2018.
¿Com són les noves proves de la JQCV al 2018?
En primer lloc, el dictat ha sigut substituït i s’hi ha afegit una audició.
Per altra banda en l’apartat d’expressió escrita s’hi ha afegit una nova redacció de manera que s’haurà de redactar dos textos: el primer tal com ja es feia, tractarà d’un tema a partir del qual l’aspirant haurà de redactar un article, i en l’altre ,
s´haurà de compondre un escrit més breu però amb una estructura més específica que us explicarem a classe.
L’últim canvi afecta a la prova d’expressió oral que s’ha dividit en dos parts: una en què l’aspirant haurà de fer un monòleg a partir de la informació facilitada en la prova i en segon lloc mantindre un diàleg amb un altre company.

martes, 6 de febrero de 2018

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

HOMOLOGACIÓ DEL GRAU ELEMENTAL

El certificat de grau elemental de la JQCV s'homologa per haver cursat i aprovat l'assignatura de valencià en els següents cursos i etapes educatives:
  • En tots els cursos d'Educació Primària i d'Educació Secundària Obligatòria (Orde de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, DOGV de 24.08.1994)
  • En tots els cursos d'Educació General Bàsica (Orde de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, DOGV de 24.08.1994)
  • En almenys 3 cursos d'entre els 3 de BUP i COU. A estos efectes considerem equiparables a estos cursos 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat. (Orde de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, DOGV de 22.07.1999).
  • En els dos cursos del primer grau i en els dos primers cursos del segon grau de Formació Professional (Orde de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. DOGV de 22.07.1999). 

viernes, 26 de enero de 2018

MATERIAL DE PRUEBA LIBRE GES.
GRACIAS A 

Iniciatives SolidàriesEducación Secundaria: Ciclo II
ASIGNATURAS:

Estás son las ocho materias necesarias para la preparación de las Pruebas Libres de Graduado en Educación Secundaria.
 Pincha cada una de las asignaturas que estás matriculado para entrar su Aula Virtual: 

Mundo del Trabajo

Llibre de Naturals

 
2-Ciencia y Tecnolog+-ía
6-Castellano 5-S.T. y Procesos Socio-culturales